Muhtarın görev ve yetkileri – muhtarı neden seçiyoruz?

reha_muhtarYerel seçim heyecanı muhtarları da sardı. Neredeyse partilerin belediye başkanları kadar abuk sabul el ilanı, bez afiş, promosyon bastırıyorlar.

Aralarında artık aleni palavra, akıldışı vaatler ortaya atanlar var: mühür parasına son gibi.

Teknik olarak bakarsak, muhtar seçmek için sandık başına gitmek gülünç derecede aptalca! Tek partili rejimde başbakan seçmeye benzer bir komiklik sözkonusu.

Çünkü muhtarın görev ve yetkileri son derece açık. Ayrıca, muhtarın hiçbir yaptırım gücü yok. Muhtarlığın önündeki kaldırıma boya bile süremez. Halka değil devlete karşı sorumlu. Doğrusunu isterseniz, nüfus memurluğunda çalışan katipten hiçbir farkı yok. Muhtarın yaptığı işi kasabalarda kaymakamlar yapabilirler. Şehirlerde bu iş belediyelere, nufüs müdürlüklerine verilebilir. Köylerde ise muhtar gerekli olabilir; özellikle ücra köylerde. Ancak o kişinin de seçilmesine gerek yok; devlet atayabilir. Zaten muhtarlar da seçildikten sonra devlet memuru statüsüne tabi oluyorlar.

Muhtarın doğru dürüst bir yetkisi olmadığına, görevleri ise çok net tanımlandığına, bunların dışında vereceği hizmeti daha farklı,çeşitli vermesi mümkün olmadığına göre, şehirlerde muhtar seçmek için sandığa gitmek saçmalık.

Merak edenler için, muhtarın görev ve yetkileri:

Mahalle Muhtarının Görevleri

1- Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına ve emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara katılmak,

2- Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerinin yapılması,

3- Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek yapılmasını sağlamak,

4- Salgın ve bulaşıcı hastalıkları şüpheli kimseleri ilgili kuruluşlara bildirmek,

5- Askerlik ve seferberlik başta olmak üzere tebligatların yapılmasında yardımcı olmak,

6- Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak,

7- Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmühaberler düzenleme,

8- Nüfus kağıdını kaybeden yada yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek,

9- Muhtaç, yaşlı, sakat ve kimsesizlere ,”Yeşil Kart” verileceklerin ve afet zamanlarında yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardımcı olmak,

10- Mahallede yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili görüş bildirmek.

Köy Muhtarının Görevleri .

Muhtarın göreceği Devlet işleri şunlardır:
1 – Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek;
2 – Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak);
3 – Salgın ve bulaşık hastalıkları günü gününe Hükümete haber vermek;
4 – Hekim olmayanların ve üfürükçülerin hastalara ilaç yapmasını menetmek ve Hükümete haber vermek;
5 – Köylünün çiçek ve bulaşık hastalıklar aşısı ile aşılanıp hastalıktan kurtulmasına çalışmak;
6 – Köye gelip gidenlerin niçin gelip gitmekte olduklarını anlamak ve bunlar içinde şüpheli adamlar veyahut ecnebiler görülürse hemen yakın karakola haber vermek;
7 – Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikahlanan ve boşananların defterini yapıp ertesi ayın onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek ve köyün nüfus defterini birlikte götürerek vukuatı yürüttürmek;
8 – Vergi toplamak için gelen tahsildarlara yol göstermek, yardım etmek ve tahsildarların yolsuzluğunu görürse Hükümete haber vermek.
9 – Asker toplamak ve bakaya ve kaçakları Hükümete haber vermek;
10 – Köy civarında eşkıya görürse Hükümete haber vermek ve elinden gelirse tutturmak;
11 – Köylünün ırzına ve canına ve malına el uzatan ve Hükümet kanunlarını dinlemiyen kimseleri köy korucuları ve gönüllü korucularla yakalattırarak Hükümete göndermek;
12 – Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp söndürmeğe ve çevirmeğe çalışmak, (orman yangınlarında sınırdan dışarı olsa dahi yardıma mecburdurlar.);
13 – Mahkemelerden gönderilen celpname ve her türlü tezkere ve hükümleri lazım gelenlere bildirerek istenilen işleri yapmak ve mahkeme mubaşirine ve jandarmaya vazifesinde kolaylık göstermek;
14 – İhzar ve tevkif müzekkereleri (bazı adamların kanun namına tutulmasını emreden mahkeme kağıdı) gösterildikte aranılan kimseleri kağıdı getirenlere tutturmak;
15 – Zarar görenlerin şikayeti ve bilip işidenlerin haber vermesi üzerine sorup araştırmak;
16 – Bu kanunda ismi geçen davaları ihtiyar meclisine söyleyip hükmünü almak.
Madde 37 – Muhtarın göreceği köy işleri şunlardır:
1 – 13 üncü maddede sayılan işleri ihtiyar meclisi ile görüşerek yapmak ve yaptırmak;
2 – 14 üncü maddede sayılan işlerin yapılabilmesi için köylülere öğüt vermek;
3 – İhtiyar meclisi ile görüştükten sonra köylüyü işe çağırmak;
4 – İhtiyar meclisi kararı ile köy işlerine harcanacak parayı toplamak;
5 – Köy işlerine harcanacak parayı topladıktan sonra harcamak için emir vermek;
6 – Bir ay içinde nerelere ve ne kadar para harcamış ise gelecek ay başında hesabatını ihtiyar meclisine vermek;
7 – Köy işlerinde hem davacı, hem hasım olarak mahkemede bulunmak ve isterse mahkemeye diğer birini yerine (vekil) göndermektir.
Madde 38 – Köy muhtarına köy işlerini gördükleri zaman karşı gelen ve kötü söyliyenler Devlet memuruna karşı koyanlar gibi ceza görürler.
Madde 39 – Muhtar yazılarını köy katibine yazdırır. Köyde katip bulunmazsa bu işi köyün muallimine ve yoksa imamına yaptırır.
Madde 40 – Köy muhtarının köylü faydasına olmayan kararlarını kaymakam bozabilir. Fakat, onun yerine kaymakam kendiliğinden karar veremez. Karar, gene köylü tarafından verilir.
Madde 41 – (Değişik: 18/7/1963 – 286/2 md.)
İl merkezine bağlı köylerde vali, ilçelere bağlı köylerde kaymakamlar, muhtarın köy işlerini ve kanunlarla verilen diğer görevlerini yapmadığını görürlerse muhtara yazılı ihtarda bulunurlar. Buna rağmen iş görmeyen muhtar, yetkili idare kurulu kararıyla görevinden uzaklaştırılır.
İhtiyar meclisinin göreceği işler
Madde 42 – İhtiyar meclisi en az haftada bir defa toplanıp konuşur. İhtiyar meclisini muhtar toplanmağa çağırır. İhtiyar meclisi köy muhtarının çağırmadığı ve meclisin toplanma günü olmadığı vakitlerde dahi köy muhtarına haber vererek kendi isteği ile toplanabilir.
Madde 43 – İhtiyar meclisi köy işlerini en ziyade lazım olandan başlayarak bir sıraya koyar ve biri yapılıp bittikten sonra sırasiyle hepsini köylüye gördürmeğe çalışır. Evvel yapılması lazım gelen sağlık, yol, mektep işlerinin geri bırakıldığı haber alınır veya şikayet edilirse köyün bağlı olduğu kaymakam veya vali tarafından gösterilen yolda yapılır.

You may also like...

9 Responses

 1. Sedat Keskinkardeşler diyor ki:

  Uzun süreli arandan sonra yeniden yeni yazılarını okuyabilmek bana büyük mutluluk verdi. Tesekkürler 😀

 2. Melih Bayram Dede diyor ki:

  Bugün hiçbir gazete muhtarlığı bu kadar detaylı anlatmıyor. İşte blogların gücü!

 3. Aranel Surion diyor ki:

  O değil de Reha Muhtar resmine bayıldım :)

 4. esraycr diyor ki:

  Bizim muhtarımızla aramda pek diyalog geçmedi. Açıkcası yanına geçtiğimiz senelerde ikametgah için uğramıştım. Benim elime al bu kağıdı diyip,ikametkah kağıdı verdiği içinde dünya para aldı 😀

 5. irem diyor ki:

  edd bizim muhtarlada aramız yok aslında.sanki dünyanın müdürüymüş gibi bize emrediyoo bn tam 19 yaşındayım ama 6yaşımdan beri bnden büyük insanları saygısızlık yapmadım ama bizim MUHTAR’A bikere saygızıslık yaptım bni affetsin:D

 6. amarat diyor ki:

  Esasında istanbuldaki muhtarlar hikayeden seçiliyor. İstanbul gibi yerlerde muhtarlar çeşitli belgelerden alınan 3-4 liralar ile iyi bir gelir elde edebiliyorlar. Köylerde ise muhtarlara hiç bir şekilde para verilmiyor. Hatta muhtar sizin işinizi görmezse bir dahaki seçimde sülalece ona oy vermeyeceginizi ima edip muhtarı tehdit bile edebilirsiniz.Tabi burada sülalenizin büyüklügü önemli.
  Köylerde muhtar olmak isteyenlerin aamcı bagkur primini devlete ödetmek, silah ruhsatı alabilmek ve devlet tarla dagıttıgında kendi akrabalarına özellikle kendisine güzel yerlerden hazine arazisi kapatabilmek. Örnegin şimdilerde hala verine tarım destekleme parası alabilmek için bir yeri bir başka kişiden kiraladıgınızı kanıtlanamnız için noter yerine muhtarın mührü ve imzası yeterli oluyor. bir nevi noter işi görüyor köylerde bu amcalar.

  Not: Barış, bu müteakip yorumları mail adresime gönder eklentisi var. Onu bloguna kursan süper olmaz mı ?

  adresi de bu :

  http://wordpress.org/extend/plugins/subscribe-to-comments/

 7. Emmet Cullen (sena alptekin) diyor ki:

  yha bende Aranel Surion un dediğine katılıyorum çok süperr. :):):):):):):):):)
  muhtar=REHA MUHTAR çok komikkkk :):):):):):):)

 8. HAKAN diyor ki:

  muhtarlar devlete fazla yardımcı olmuyor daha doğrusu görev ve yetkilerini bilmiyorlar

 9. mustafa diyor ki:

  YA ARKADAŞLAR SİZ Bİ HELE MUHTAR OLUN YAFFF NE KADARDA HOŞ ANLATMIŞSINIZ MUHTARLIGI.İNANIN MUHTARLIGIN M SİNİ BİLMİYORSUNUZ.SAYGILARIMLA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir